Fotogalerie krbů


Domov je tam, kde je krb ...

Krb může nabídnout teplo, atmosféru a příjemné místo v domě. Oheň poskytuje ideální prostředí pro sociální interakci, a dívat se na tančící plameny je smyslový zážitek, který probouzí smysly zraku, zvuku, čichu a hmatu. S mnoha krbů, se nabízí doma upečený chléb nebo vařené jídlo na sporáku, na horký povrch, jen pár centimetrů od žhavých plamenů. Tento web se pokusí nabídnout Vám informace na téma krbová kamna a krby. Webpokrývá celé spektrum produktů, které můžete potřebovat k Vašemu krbu včetně krbové římsy, zahradní sezení topení a plynové krby. Site byl navržen tak, aby vám pomohl rychle a snadno nalézt správné příslušenství pro krbová kamna a dřevo, ať už doma nebo chalupě.
 

Krb je označení pro speciální zařízení určené k udržování ohně v domě. V dřívějších dobách se využíval krb jako zařízení pro vytápění domů (staveb), či jako místo pro vaření, ale dnes je možné se setkat i s čistě dekorativními krby, kde oheň je udržován přiváděným zemním plynem. Krb je většinou situován v centrální části domu, tak aby vytápěl pokud možno celý objekt. Tvořen je z pravidla z pálených cihel, ale může být konstruován i z jiných ohnivzdorných materiálů (kupř. z vhodných druhů kamene apod.).

Krb je složen z několika částí, které dohromady tvoří celé vytápěcí zařízení.

* Ohniště - místo kde je udržován oheň a kam se přikládá hořlavý materiál;
* Popeliště - místo je situováno pod krbem a padá tam odpadní materiál vzniklý hořením, jedná se o neshořelé části paliva t.j. popel;
* Komín - zařízení, kterým jsou odváděny plynové spaliny vzniklé spalováním paliva (t.j. jeho oxidací).

 

V současnosti bývají do obytných prostor montovány přenosné obdoby krbů, která jsou známa pod označením krbokamna. Krb má a měl své tradiční místo v domě, dodnes v anglicky mluvících zemích udržován zvyk věšet ponožku na krb o Vánočních svátcích, protože Santa Claus se do domu údajně dostává právě přes krb a komín. Krb byl místem, kde se scházela rodina a kde probíhala rodinná rada (tzv. rodinný krb čili teplo rodinného krbu).

Tagy